THABET
x

Georgia On My Mind

Georgia oh Georgia
The whole day through
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind
Georgias on my mind
Georgia, Georgia
A song of you
Comes as sweet and clear as moonlight
Through the pines

Other arms reach out to me
Other eyes smile so tenderly
But in peaceful dreams I see
The road leads back to you
Georgia oh Georgia
No peace can I find
For an old sweet song keeps Georgia on my mind

Other arms reach out to me
Other eyes smile so tenderly
But in peaceful dreams I see
The road leads back to you
Only you
Georgia oh sweet Georgia
No peace can I find
For an old sweet song keeps lovely Georgia on my mind

Musician | Singer : Frankie Laine

Georgia trong tâm trí của tôi

Georgia ơi Georgia
Cả ngày qua
Chỉ là một bài hát ngọt ngào cũ giữ Georgia trong tâm trí tôi
Georgias trong tâm trí tôi
Georgia, Georgia
Một bài hát của bạn
Đến ngọt ngào và trong trẻo như ánh trăng
Qua những cây thông

Những cánh tay khác chìa ra cho tôi
Đôi mắt khác cười thật dịu dàng
Nhưng trong những giấc mơ yên bình, tôi thấy
Con đường dẫn trở lại với bạn
Georgia ơi Georgia
Không có bình yên nào tôi có thể tìm thấy
Đối với một bài hát ngọt ngào cũ giữ Georgia trong tâm trí của tôi

Những cánh tay khác chìa ra cho tôi
Đôi mắt khác cười thật dịu dàng
Nhưng trong những giấc mơ yên bình, tôi thấy
Con đường dẫn trở lại với bạn
Chỉ có bạn
Georgia ơi Georgia ngọt ngào
Không có bình yên nào tôi có thể tìm thấy
Đối với một bài hát ngọt ngào cũ giữ Georgia đáng yêu trong tâm trí của tôi

Sáng Tác | Ca Sĩ : Frankie Laine

Ca khúc khác của Frankie Lane: