Contact

Business

As the exclusive licensing agent for Frankie Laine, CMG Worldwide is dedicated to maintaining and developing a positive brand image for our client. We actively seek out commercial opportunities that are consistent with our brand positioning goals.
CMG is a leader in the industry, with over 25 years of experience brokering licensing agreements for some of the most recognizable names in sports, music, and entertainment. We are committed to pursuing strategies that meet the financial and personal goals of both our clients and a potential licensee.
Please contact us today if you are interested in licensing opportunities with Frankie Laine, or any of CMG’s clients.

Liên Hệ Hợp Tác

Với tư cách là đại lý cấp phép độc quyền cho Frankie Laine, CMG Worldwide luôn tận tâm duy trì và phát triển hình ảnh thương hiệu tích cực cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tích cực tìm kiếm các cơ hội thương mại phù hợp với mục tiêu định vị thương hiệu của mình.
CMG là công ty hàng đầu trong ngành, với hơn 25 năm kinh nghiệm môi giới các thỏa thuận cấp phép cho một số tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thể thao, âm nhạc và giải trí. Chúng tôi cam kết theo đuổi các chiến lược đáp ứng các mục tiêu tài chính và cá nhân của cả khách hàng và bên được cấp phép tiềm năng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nếu bạn quan tâm đến cơ hội cấp phép với Frankie Laine hoặc bất kỳ khách hàng nào của CMG.
Please Fill In | Vui Lòng Điền